Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Enerji Yatırımları Şube Müdürlüğü

Görevleri

1) Enerji Yatırımları konusunda;

a) Projeleri ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği uygulamalarına ilişkin görüş vermek,

b) ÇED sürecini başlatmak, komisyon kurmak, özel format vermek,

c) Projelerin yerinde tetkikini yapmak,

ç) Halkın katılımı toplantılarına iştirak etmek,

d) ÇED raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesini yapmak,

e) Ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemek ve değerlendirmek,

2) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

ÇED Raporu/PTD Değerlendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Temel Hususlar