Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
MİSYON - VİZYON

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü olarak;

MİSYONUMUZ

Çevreyi ve insan sağlığını korumak, kirliliği önlemek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Halkın daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için çevreye etkisi olan tüm faaliyetlerin çevresel etkilerini değerlendirerek izin ve lisans veren; bu kapsamda çevre denetimleri ve ölçümleri yapan, çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolünün sağlanması ile çevre standartlarının yükseltilmesini amaçlayan, çevre konusunda çalışan kurum/kuruluşların kalitelerinin artırılmasını sağlayan, halka, karar vericilere, araştırmacılara sağlıklı, güncel ve güvenilir çevre bilgisi ulaştıran, uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde daha yaşanabilir bir dünya için çalışan, bir kurum olmaktır.