Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Çevre Denetimi Raporu

Anayasamızda yer alan “Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” ilkesi doğrultusunda, ülkemizde etkin bir çevre yönetimini sağlamak; çevre kirliliğini en aza indirmek; çevreyi korumak ve geliştirmek görevinden hareketle çevre mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen ve her biri çevresel uygunluk zincirinin bir halkasını oluşturan çevresel etki değerlendirmesi, izin başvurularını değerlendirme ve lisanslandırma çalışmaları ile çevre denetim ve yaptırım uygulamaları Bakanlığımızın ana görevleri içinde yer almaktadır.

Çevre Mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen ÇED sürecine, Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre İzni/Çevre İzni ve Lisansı Belgesi düzenlemelerine, çevresel izleme çalışmaları ile yeterlik çalışmalarına, uluslararası denetçi ağları kapsamında yürütülen çalışmalar ile projeler ve gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına ilişkin veri, bilgi ve değerlendirmeler 2010 yılından beri her yıl düzenli olarak hazırlanarak ‘’Çevre Denetimi Raporları’’ ile kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Raporun Ekler kısmında; ÇED Kararları verileri, Çevre İzni/Çevre İzni ve Lisansı Belgesi verileri, çevre denetimleri ve idari yaptırımlara ilişkin veriler geçmiş yıllara yönelik olarak ayrıntılı bir şekilde verilmektedir. Rapor 2011-2015 yıllar arasında İngilizce dilinde de hazırlanarak yayımlanmıştır.

   

Dokümanlar