Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Çalıştay-Sempozyum-Kongre

Çalıştay

15-17 Nisan 2019 "Çevresel Etki Değerlendirmesi Çalıştayı" Sonuç Bildirgesi ve Raporu için tıklayınız.