Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Çevresel Kirlilik İzleme Rehberi

Çevresel izin sisteminin doğru çalışıp çalışmadığının tespit edilmesi, firmaların çevre mevzuatına uygunluğunun belirlenmesi, alıcı ortamların kirlilik yükü kapasitelerinin saptanması ve buna dair önlemlerin yerinde ve zamanında doğru biçimde alınabilmesi, çevre denetim sisteminin düzgün bir şekilde işleyebilmesi için iyi bir izleme sisteminin oluşturulması şarttır. Rehber; Hava, Su, Toprak, Atık, Gürültü, İklim Değişikliği, Biyoçeşitlilik konularında izleme başlıklarını içermekte ve bu konularda uygulanmakta olan izleme yöntemleri genel olarak anlatılmakta olup 2007 yılında Bakanlığımız tarafından yayınlanmıştır.