Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Çevresel Göstergeler Kitapçığı

Çevresel Göstergeler Kitapçığı

Çevresel Göstergeler, çevremizin içinde bulunduğu karmaşık durumu tüm paydaşların anlayabileceği en basit ve sade haliyle anlatan önemli bir araçtır.

Çevresel göstergelerin önemli bir işlevi, çevre problemleriyle farklı detaylarda ilgilenen toplumun, çeşitli kesimleri arasında ortak bir dil oluşturmasıdır. Dünyanın pek çok ülkesinde çevresel göstergeler; karar verme süreçlerinde, çevresel konularda kamu bilincinin arttırılmasında ve çevre politikalarının sonuçlarının izlenmesinde fikir oluşturmaya katkı sağlamaktadır.

Ülkemizde de çevresel göstergeler kitapçığı Bakanlığımız koordinasyonunda ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşların katkılarıyla her yıl yeni çevresel konular da ilave edilerek hazırlanmakta yararlanıcıların bilgisine sunulmaktadır.

2006 yılından beri hazırlanan çevresel göstergeler kitapçıkları öncelikli çevre sorunları konularında rehberlik etmiş, karar alıcıların, araştırmacıların, istatistik verilerini kullanıcıların ve tüm çevreyle ilgili paydaşların çevrenin gidişatı hakkında fikir edinmesine ışık tutması hedeflenmiştir.

Çevresel göstergelere veri ve değerlendirmeleri yıllara göre içeren kitapçık her yıl Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmaktadır.

“Çevresel Göstergeler” hakkında daha detaylı bilgiye https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 TR - EN

 TR - EN

 TR - EN

 TR - EN

 TR - EN

 TR - EN

 TR - EN

 TR - EN

 

 TR - EN

 TR - EN

 TR - EN

 TR - EN

 TR - EN

 

 TR- EN