Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Çevre Denetçileri El Kitabı

Çevre Denetçileri El Kitabı

2007 yılında hazırlanan yayında; çevre denetimine yönelik olarak denetimin çerçevesi, çevre denetimi çeşitleri, bazı AB ülkelerinde denetim sistemi organizasyonu, denetim prosedürü, kalite yönetimi, denetçilerde iletişim, kirliliğin önlenmesi başlıkları yer almaktadır. Ayrıca eklerde, çevre denetim görevlilerine yardımcı olması amacıyla çevre denetimi yapılırken sorgulanması gereken yerler ve bölümler kontrol listesi olarak verilmiştir.

“Çevre Denetçileri El Kitabı”nın, hem çevre yetkililerinin özellikle çevre denetim görevlileri hem de sanayicinin çevre mevzuatına uyum, çevreyi koruma ve çevre kirliliğini önleme çalışmalarında kaynak teşkil etmesi amaçlanmıştır.