Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
SÇD Yönetmeliği'nin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi Kapsamında Çalıştaylar düzenlenmiştir.
SÇD Yönetmeliği'nin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi Kapsamında Çalıştaylar düzenlenmiştir.
Emisyon-İmisyon Ölçümleri, Ölçüm ve Numune Alma ile Raporlama Eğitimi gerçekleştirilmiştir.
Emisyon-İmisyon Ölçümleri, Ölçüm ve Numune Alma ile Raporlama Eğitimi gerçekleştirilmiştir.
"Atık Beyan Sistemine Denetim Kabiliyeti Kazandırılması ve Atık Yönetiminin İyileştirilmesi (ABSİS) Projesi" kapsamında Çalıştay düzenlenmiştir.
“Sanayi Tesislerinin Hava Kirliliğine Etkilerinin Modellemesi Projesi”nin Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi.
“Sanayi Tesislerinin Hava Kirliliğine Etkilerinin Modellemesi Projesi”nin Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi.
 IMPEL (Çevre Kanununun Uygulanması ve Yaptırımı için Avrupa Birliği Ağı)  Genel Kurulu 19-20 Kasım 2019 tarihlerinde Finlandiya’da gerçekleştirildi.
 IMPEL (Çevre Kanununun Uygulanması ve Yaptırımı için Avrupa Birliği Ağı)  Genel Kurulu 19-20 Kasım 2019 tarihlerinde Finlandiya’da gerçekleştirildi.
“BEKRA Dâhili Acil Durum Planlarına İlişkin Kapasite Geliştirme Projesi”nin altıncı Eğitim ve Pilot Bölge Çalışması 25-29 Kasım 2019 tarihleri arasında Adana ilinde gerçekleştirildi.
“BEKRA Dâhili Acil Durum Planlarına İlişkin Kapasite Geliştirme Projesi”nin altıncı Eğitim ve Pilot Bölge Çalışması 25-29 Kasım 2019 tarihleri arasında Adana ilinde gerçekleştirildi.
SÇD Yönetmeliği'nin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi Kapsamında Çalıştaylar düzenlenmiştir.
09 Aralık 2019
SÇD Yönetmeliği'nin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi Kapsamında Çalıştaylar…
Emisyon-İmisyon Ölçümleri, Ölçüm ve Numune Alma ile Raporlama Eğitimi gerçekleştirilmiştir.
09 Aralık 2019
Emisyon-İmisyon Ölçümleri, Ölçüm ve Numune Alma ile Raporlama Eğitimi…
06 Aralık 2019
"Atık Beyan Sistemine Denetim Kabiliyeti Kazandırılması ve Atık Yönetiminin…
“Sanayi Tesislerinin Hava Kirliliğine Etkilerinin Modellemesi Projesi”nin Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi.
06 Aralık 2019
“Sanayi Tesislerinin Hava Kirliliğine Etkilerinin Modellemesi Projesi”nin…
 IMPEL (Çevre Kanununun Uygulanması ve Yaptırımı için Avrupa Birliği Ağı)  Genel Kurulu 19-20 Kasım 2019 tarihlerinde Finlandiya’da gerçekleştirildi.
06 Aralık 2019
 IMPEL (Çevre Kanununun Uygulanması ve Yaptırımı için Avrupa Birliği Ağı) …
“BEKRA Dâhili Acil Durum Planlarına İlişkin Kapasite Geliştirme Projesi”nin altıncı Eğitim ve Pilot Bölge Çalışması 25-29 Kasım 2019 tarihleri arasında Adana ilinde gerçekleştirildi.
06 Aralık 2019
“BEKRA Dâhili Acil Durum Planlarına İlişkin Kapasite Geliştirme Projesi”nin…
Uygulamalar
KURUMSAL E-POSTA
Patlatma Tasarımları Ve Patlatma Kaynaklı Çevresel Etkiler Kılavuzu
Hava Kalitesi Dağılım Modeli Kılavuzu (Firmalar)
Hava Kalitesi Dağılım Modeli Kılavuzu (Taşra Teşkilatı)
Gürültü Hesaplamaları Kılavuzu
Avrupa Çevre Ajansı
Sıkça Sorulan Sorular
Dokümanlar
Deniz Kalitesi Bülteni 2018_Akdeniz
Deniz Kalitesi Bülteni 2018_Akdeniz
02 Şubat 2018
Çevre
Avrupa Çevre Ajansı Çalışmaları-2017
Avrupa Çevre Ajansı Çalışmaları-2017
01 Şubat 2018
Çevre
Deniz Kalitesi Bülteni 2018_Marmara
Deniz Kalitesi Bülteni 2018_Marmara
02 Şubat 2018
Çevre
Deniz Kalitesi Bülteni 2018_Karadeniz
Deniz Kalitesi Bülteni 2018_Karadeniz
01 Şubat 2018
Çevre
Türkiye Çevre Durum Raporu-2016
Türkiye Çevre Durum Raporu-2016
07 Aralık 2018
Çevre
İller Özet Çevre Durum Raporu-2016
İller Özet Çevre Durum Raporu-2016
01 Şubat 2018
Çevre
Deniz Kalitesi Bülteni 2018_Ege
Deniz Kalitesi Bülteni 2018_Ege
02 Şubat 2018
Çevre