Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Atıksu Deşarj Uygulamaları

İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Atıksu Konusu Değerlendirme Tablosu

* Atıksu Deşarj Uygulamaları

      - Derin Deniz Deşarjı Konulu Çevre İzni

  1. Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı
  2. Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

       - Atıksu Deşarjı Konulu Çevre İzni

  1. Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı veya Muafiyeti
  2. Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

           a. Atıksu Arıtma Tesisi Giriş ve Çıkış Suyu Analizleri

           b. SAİS Sistem Onay Yazısı

           c. Arıtma Çamuru Bertarafına İlişkin Belge

           ç. AAT Teknik Bilgiler Listesinde Yer Alan Diğer Maddeler (9-11-12. Maddeler)