Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Türkiye Çevre Durum Raporu

TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (10.07.2018/30474) gereğince "çevre durum raporlarını hazırlamak" görevi Bakanlığımıza verilmiştir. Bu çerçevede, Bakanlığımız adına, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü  koordinasyonunda 4 (dört) yılda bir Türkiye Çevre Durum Raporu hazırlanmaktadır.

Bu Rapor, çevre ile ilgili kurumlar ve sektörler arasındaki ilişkiyi göstermesi, ülke düzeyinde çevre alanında yürütülen çalışmaları ve sonuçlarını ortaya koyması; Türkiye’de, genel politikalar ve gidişat hakkında bilgi vermesi ve çevre politikamızı geliştirmemizde; ulusal ve uluslararası çalışmalarda altlık oluşturması açısından son derece önemli bir kaynaktır.

İlki 1997 yılında “Türkiye’nin Çevre Atlası” adıyla basılmış olan Rapor, 2021 yılında sonuncusu “6. Türkiye Çevre Durum Raporu” olarak yayımlanmıştır.

Bakanlığımız birimleri dışında ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan sağlanan ve çevre ile ilgili sektörlere ait önemli bilgi ve verileri içeren Türkiye Çevre Durum Raporu, Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla olan çalışmalar kapsamında değerlendirilmek üzere İngilizce dilinde de (ilki 2016 ve sonrasında ise 2020 yıllarında olmak üzere) hazırlanmaktadır.