Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
GFB Başvurularında Gerekli Olan Belgeler

Geçici Faaliyet Belgesi elektronik başvuru dosyasında Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nin

EK-3A: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu ve

EK-3B:Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri'nde belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması zorunludur. 

 

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN ORTAK BELGELER

* ÇED Kararı

* Sicil Gazetesi

* Kapasite raporu

* İş Akım Şeması ve Proses Özeti