Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Duyurular

ÇED İstatistikleri kapsamında mevcut durumda ve gelecekte ana veya rutin revizyon öngörülmesinde halinde gerekli duyurular yapılacaktır. Ayrıca Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nde ileride olabilecek değişikliklere ilişkin kamuoyu bilgilendirilecektir.