Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
İl Çevre Durum Raporları

İl Çevre Durum Raporları yıllık bazda hazırlanan; ait olduğu İl’in çevresel durumuna ve yürütülen çalışmalara dair veri ve bilgiler içeren kapsamlı raporlardır.  Rapor formatında Hava, Su ve Su Kaynakları, Atık, Kimyasalların Yönetimi, Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik, Arazi Kullanımı, ÇED, Çevre İzin ve Lisans İşlemleri, Çevre Denetimleri ve İdari Yaptırım Uygulamaları, Çevre Eğitimleri, İl Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri Araştırma Formu konu başlıklarında bilgi ve veriler sunulmaktadır.

2012 Yılı İl Çevre Durum Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.

2013 Yılı İl Çevre Durum Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.

2014 Yılı İl Çevre Durum Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.

2015 Yılı İl Çevre Durum Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.

2016 Yılı İl Çevre Durum Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.

2017 Yılı İl Çevre Durum Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.

2018 Yılı İl Çevre Durum Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.

2019 Yılı İl Çevre Durum Raporlarına ulaşmak için tıklayınız. 

2020 Yılı İl Çevre Durum Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.

2021 Yılı İl Çevre Durum Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.

2022 Yılı İl Çevre Durum Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.