Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
İthalat/İhracat İzinleri ile İlgili Bilgi ve Belgeler

İTHALAT

Atık İthalatı

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/3)

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi Müracaatında İstenen Belgeler

Atık Sevkiyatına İlişkin Bilgilendirme Formu

Bakiye Atık Yönetim Planı Formatına ulaşmak için tıklayınız. 

Atık İthalatı Uygulamaları Genelgesi ve Eklerine ulaşmak için tıklayınız.

Atık İthalatı Gerçekleşme Raporu tıklayınız.

Kapasite Raporu Miktarı Altında Kota Talebi Örnek Dilekçe

Katı Yakıt İthalatı

İlgili Mevzuat 

-Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/7)

Katı Yakıt İthalat İşlemleri

Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi Başvurularında İstenilen Belgeler

- Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi Taahhütnamesi

Katı Yakıt İthalatı Muafiyet Belgesi Başvurularında İstenilen Belgeler

- Katı Yakıt İthalatı Muafiyet Belgesi Taahhütnamesi

 

 

Metal Hurda İthalatı

İlgili Mevzuat 

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/23)

 

Metal Hurda İthalat İşlemleri

- Önemli Duyuru

- Açıklama ve İstenilen Belgeler

- Çevre Katkı Payı İzleme Tablosu  

Fatura Bilgi Formu

Metal Hurda İthalatçı Belgesi Alan Firmalar  

 

Pil ve Akümülatörlerin İthalatı

İlgili Mevzuat 

-Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/15) 

Pil ve Akümülatörlerin İthalat İşlemleri
Pil-Akü Çevre Uyum Belgesi (Ön İzin) İçin Yapılacak Müracaatta İstenilen Belgeler
 

TRANSİT GEÇİŞ

Kullanılmış Lastik Transit Geçiş İzinleri için İstenilen Belgeler
Fatura Bilgi Formu

 

İHRACAT

Tehlikeli Atık İhracatı

İlgili Mevzuat

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Basel Sözleşmesi

Tehlikeli Atık İhracat İşlemleri

Atıkların Sınır Ötesi Taşınımı Rehber Dokümanı

İstenilen Belgeler 

Bildirim formu (Notification document) 

Taşıma Formu (Movement document) 

Taahhütname Örneği

Kapatma İşlemleri(Tehlikeli Atık İhracatı İzleme Formu) 

 

Tehlikesiz Atık İhracatı

İlgili Mevzuat

Atık Yönetimi Yönetmeliği

 

Tehlikesiz Atık İhracat İşlemleri

Tehlikesiz atıkların ihracatında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Entegre Çevre Bilgi Sistemi (https://ecbs.cevre.gov.tr) Çevre İthalat/İhracat İzinleri uygulaması üzerinden ilgili bilgi ve belgelerin girilerek Bakanlığımızdan onay alınması gerekmektedir.

- Önemli Duyuru

İstenilen Belgeler 

- İhracat Gerçekleşme Raporu