Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Çevre Denetimlerinin Planlanması Rehber Kitabı

Bakanlığımız tarafından "Çevre Denetimlerinin Planlanması Rehber Kitabı" hazırlanmıştır. Bakanlığımız ile Hollanda Hükümeti ile yürütülen G2G.NL-Çevre Programı çerçevesinde gerçekleştirilen "Çevre Denetimlerinin Planlanması Projesi (G2G10/TR/9/1)" projesi kapsamında "Çevre Denetimlerinin Planlanması Rehber Kitabı" hazırlanmıştır. Rehber kitap kapsamında planlama aşamaları adım adım yer almakta olup, Entegre Risk Değerlendirme Yöntemi (IRAM), önceliklerin belirlenmesi, amaç ve stratejilerin tanımlanması, denetimlerin uygulanması, raporlama ve performans izleme gibi konulara detaylı yer verilmiştir.