Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi

2009 yılında hazırlanan ÇED sektörel rehberleri, bir çok çeşit proje için ÇED çalışmalarına rehberlik edecek belgelerdir. ÇED sürecine katılan ilgili taraflarca kılavuz belgeleri ve kontrol listesi olarak kullanılabilir. Rehberler, ÇED yönetmeliği ile ilgili yasal belgelere ek bir yardımcı göreve sahiptir.

Rehberlerin amacı, ÇED süreci kapsamlaştırma ve inceleme sürecini iyileştirmek ve standardize etmek, ÇED raporu içeriğine rehberlik etmek ve ilgili tarafları bilgilendirmektir.

Rehberlerin hedeflediği gruplar şunlardır:

ÇED sürecini yürüten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanları ve yetkilileri ile İnceleme Değerlendirme Komisyonu üyeleri

ÇED sürecini devam ettirmek ve karar verme mekanizmasına yardımcı olacak ÇED raporları hazırlamakla yükümlü danışmanlar

Türkiye'deki ÇED süreci hakkında daha fazla pratik bilgiye sahip olmaları ve sürece muhtemel katkıları için halk ve ilgili taraflar.

Revize Sektörel Rehberler- Mayıs 2014