Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Yönetmelikler

ÇED YÖNETMELİĞİ’NDE YER ALAN FORMATLAR HAKKINDA DUYURU

ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR ÇED DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ALTYAPI YATIRIMLARI ÇED VE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 29.07.2022 | Sayısı : 31907

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 08.04.2017 | Sayısı : 30032

Resmi Gazete'de yayımlanan ÇED Yönetmelikleri

 

 

İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 10.09.2014 | Sayısı : 29115

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi : 31.12.2020 | Sayısı : 31351 (5. Mükerrer) 
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi : 16.10.2021 | Sayısı : 31630

 

 

YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 28.12.2011 | Sayısı : 28156

 

ÇEVRE YETERLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çevre Etiketi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 19.10.2018 | Sayısı : 30570 

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 01.11.2022 | Sayısı : 32000

 

ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 12.06.2021 | Sayısı : 31509

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 02.03.2019 | Sayısı : 30702

 

LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi : 04.12.2021 | Sayısı : 31679

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği ve Yönetmelik Ekleri

Resmi Gazete Tarihi : 25.12.2013 | Sayısı : 28862