Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü

29 TEMMUZ 2022 TARİHLİ VE 31907 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN ÇED YÖNETMELİĞİ’NİN EK-3 VE EK-4’ÜNDE YER ALAN FORMATLAR HAKKINDA DUYURU

04 Ağustos 2022

Bilindiği üzere, 29 Temmuz 2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği ile ÇED Başvuru Dosyasının ve Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanması sırasında esas alınacak formatlarda değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler ile Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan projelerin tamamı için, Kümülatif Etki Değerlendirme, Çevresel ve Sosyal Eylem Planı, Çevresel İzleme Planı, Sürdürülebilirlik Planı, Sıfır Atık Planı, Trafik Yönetim Planı, Sera Gazı Azaltım Planı, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı hazırlanması zorunlu hale getirilmiştir.

Ayrıca, Ek-1 listesinde yer alan projeler için projeden etkilenen ya da etkilenebilecek paydaş gruplarını tanımlamak, paydaşlar için katılım yöntemlerini ve süreçlerini belirlemek, proje hakkında görüş, öneri ve itirazların iletileceği şikâyet mekanizmasını açıklamak ve bunların ilgili mevzuatlar doğrultusunda uyumlaştırılmasını sağlamak amacıyla Paydaş Katılım Planı hazırlanması ve ÇED süreci boyunca bu planın uygulanması ve güncellenmesi ile ilgili yükümlülükler getirilmiştir.

Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve uygulamada aksamaya mahal verilmemesi amacıyla aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

1- 29 Temmuz 2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin yayım tarihinden sonra Ek-1 Listesi kapsamında Bakanlığa ÇED başvurusu yapılan projeler için Ek-3 ÇED Başvuru Dosyası Genel Formatı Bölüm IV, V ve VI’da istenen çalışmalar bu sayfanın sonunda yer alan linkte verilen formata göre hazırlanmalıdır.

2- 29 Temmuz 2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin yayım tarihinden sonra Ek-2 Listesi kapsamında İl Müdürlüğüne Proje Tanıtım Dosyası ile ÇED başvurusu yapılan projeler için Ek-4 Proje Tanıtım Dosyası Genel Formatı Bölüm IV ve Bölüm V’de istenen çalışmalar bu sayfanın sonunda yer alan linkte verilen formata göre hazırlanmalıdır.

3- 29 Temmuz 2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin Ek-1 Listesine tabi projeler için Paydaş Katılım Planı hazırlanacak ve başvuru ile birlikte sunulacak olup, ÇED sürecinde istenilen aşamalarda bu plan güncellenecektir.

4- 29 Temmuz 2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin yayım tarihinden önce Mülga ÇED Yönetmeliği kapsamında ÇED süreci başlatılan projeler için yukarıda belirtilen çalışmaların yapılması zorunlu değildir. Ancak, Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde ya da proje sahibinin talebi üzerine bahse konu çalışmaların yapılması istenebilir.

ÇED Yönetmeliği EK-3 Genel Formatı Revizyonu  ulaşmak için tıklayınız

ÇED Yönetmeliği Ek-4 Genel Formatı Revizyonu ulaşmak için tıklayınız

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır