Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) Çalışmaları

Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığımız tarafından hazırlanan bu kitapçıkta; Ülkemizde AÇA çalışmaları kapsamında gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmekte olan önemli faaliyetlere, AÇA tarafından son zamanlarda yapılan çalışmalara ve gelecekte gündeme getirilmesi planlanan faaliyetlere ilişkin güncel bilgilere yer verilmiş olup, kuruluşlarımızın ve özellikle de Türkiye EIONET ağı elemanlarının bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Bu yayın, ülkemizde AÇA ve çalışma alanlarına ilişkin farkındalığın ve birçok kurum ve kuruluşu bir araya getiren AÇA çalışmalarının etkinliğinin artırılması kapsamında Bakanlığımız çalışmalarına yardımcı olmaktadır.

Yıl içerisinde Ajans çalışmalarının özetlendiği kitapçık her yıl yayınlanmaktadır.

Ayrıca; Avrupa Çevre Ajansı tarafından hazırlanan tüm yayınlara http://www.eea.europa.eu/publications adresinden ulaşılabilmektedir.