Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Egzoz Emisyon

Egzoz Emisyon Pulu Alma Zorunluluğu

2012/16 sayılı “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı” konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında Bakanlığımız görev ve sorumluluğunda olan egzoz kirliliğine yönelik denetim çalışmaları ile ilgili İçişleri Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesi (a) bendi uyarınca emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri ile yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine Kanun’da belirtilen miktarda idarî para cezası uygulanmaktadır.