Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Çevre Yeterlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Görevleri

1) Çevre görevlisi belgelerinin başvuru ve onay sürecini takip etmek.

2) Çevre danışmanlık firmalarına ilişkin yeterlik belgesi başvurularını ve onay sürecini takip etmek.

3) Çevre Yönetim Birimlerine ilişkin başvuru ve onay sürecini takip etmek.

4) Çevre görevlisi sınavına ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve gerekli protokolleri hazırlamak.

5) Çevre görevlisi ve çevre danışmanlık firmalarına ilişkin belgelendirme sürecinde gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemlerin takibini yapmak.

6) Belge verilen çevre görevlilerini, çevre yönetim birimlerini ve çevre danışmanlık firmalarını mevzuat çerçevesinde denetlemek.

7) Gerekli olduğu durumlarda çevre görevlisi sınavından önce ve çevre görevlisi belgesi alanlara belli aralıklarla eğitim vermek.

8) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek.

9) ÇED Yeterlik Belgesi taleplerini incelemek ve sonuçlandırmak.

10) ÇED Yeterlik Belgesi alan kurum ve kuruluşları izlemek, kontrolünü yapmak ve denetlemek.

11) Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi bakımından;

a) Çevre Dostu Ürün ve Hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak.

b) Çevre Yönetim Sistemleri’nin kurulmasına ilişkin gerekli çalışmaları yapmak, usul ve esasları belirlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak.

 12) Çevre Dostu Ürün ve Hizmetler ile Çevre Yönetim Sistemleri ile ilgili ve ilişkili konularda;

a) Ulusal, bölgesel ve uluslararası gelişmeler/çalışmalar ile AB çalışmalarını izlemek, değerlendirmek.

b) Plan, program, politika ve stratejileri belirlemeye yönelik çalışma yapmak, yaptırmak.

c) Plan, program, politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını sağlamak.

13) Çevre Dostu Ürün ve Hizmetler ile Çevre Yönetim Sistemleri ile ilgili konuların; koordinasyonunu yapmak, İlgili birim, kurum/kuruluş, sektör, işletme, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde uygulanmasının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

14) Çevre Dostu Ürün ve Hizmetler ile Çevre Yönetim Sistemleri ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirici ve bilinçlendirici çalışmaları yapmak, yaptırmak.

15) Toprak kirliliğinin kontrolü ve noktasal kaynaklı kirlenmiş sahalarla ilgili çalışma yapacak kurum/kuruluşlar ile bu kurum/kuruluşlarda görev yapacak kişilerin yeterlik şartlarını belirlemek, yeterlik başvurularını incelemek ve sonuçlandırmak.

16) Risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı hazırlanmasında çalışma yapacak kurum/kuruluşlar ile bu kurum/kuruluşlarda görev yapacak kişilerin yeterlik şartlarını belirlemek, yeterlik başvurularını incelemek ve sonuçlandırmak.

17) Doğrulayıcı kuruluş olarak çalışma yapacak kurum/kuruluşlar ile bu kurum/kuruluşlarda görev yapacak kişilerin yeterlik şartlarını belirlemek, yeterlik başvurularını incelemek ve sonuçlandırmak.

18) Toprak kirliliği, risk değerlendirmesi ve doğrulayıcı kuruluş olarak yeterlik belgesi verilen kurum/kuruluşları mevzuat çerçevesinde denetlemek.

19) Gerekli olduğu durumlarda toprak kirliliği, risk değerlendirmesi ve doğrulayıcı kuruluş yeterlik belgesi verilen kurum/kuruluşlar ile bu kurum/kuruluşlarda görev yapan kişilere eğitim vermek,

20) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.