Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Endüstriyel Yatırımlar ÇED Dairesi Başkanlığı

Görevleri

1) Atık ve Kimya Tesisleri projeleri, Tarım ve Gıda Tesisleri projeleri, Sanayi Yatırımları projeleri ve Petrol ve Madencilik projeleri ile ilgili olarak;

a) Projeleri ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği uygulamalarına ilişkin görüş vermek,

b) Projelerin yerinde tetkikini yapmak,

c) Halkın katılımı toplantılarına iştirak etmek,

ç) ÇED raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesini yapmak,

d) Görevleri ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemek ve değerlendirmek,

e) Görev alanına giren konularda eğitim çalışmaları yapmak,

f) İzleme ve kontrol çalışmalarına iştirak etmek.

2) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.