Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Eğitimler

12-16 Aralık 2022 tarihlerinde Antalya’da ÇED Yönetmeliği Uygulamaları Eğitimi için tıklayınız. 

11-13 Mart 2019 Antalya İli'nde "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ve İthalat ve İhracat İzinleri Uygulamaları" konulu Hizmetiçi Eğitim Programı için tıklayınız.

10-12 Aralık 2018 Antalya İli'nde "ÇED Uygulamaları ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Eğitimi" için tıklayınız.