Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
10-12 Aralık 2018 Antalya Eğitim

10-12 Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya İli'nde Bakanlığımız Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında gerçekleştirilmiş olan "ÇED Uygulamaları ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Eğitimi" sunumlarına ulaşmak için tıklayınız. 

Altyapı Yatırımları ÇED ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

Ulaşım-Kıyı Şube Müdürlüğü

Enerji Yatırımları Şube Müdürlüğü

Turizm-Konut Şube Müdürlüğü

ÇED Eğitim ve SÇD Şube Müdürlüğü 

Proje Döngüsü: Proje Planlama, Analiz ve Değerlendirme

Endüstriyel Yatırımlar ÇED Dairesi Başkanlığı

Sanayi Yatırımları Şube Müdürlüğü

Atık ve Kimya Tesisleri Şube Müdürlüğü

Tarım ve Gıda Tesisleri Şube Müdürlüğü 

Petrol ve Metalik Madenler Şube Müdürlüğü

Agrega ve Doğaltaş Madenler Şube Müdürlüğü