Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nce yürütülmekte olan “TR2018 ESOP MI A312/CNP/03” numaralı “Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi” Başlangıç Toplantısı 24.04.2019 tarihinde ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Başlangıç toplantısına Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Dışişleri Bakanlığı, Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü  ve ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünden temsilciler katılım sağlamıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına açılış konuşması Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Sayın Ercan GÜLAY tarafından yapılmıştır. Eptisa Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Bilgisayar İnşaat Ticaret Limited Şirketi adına İş Geliştirme Müdürü Sayın Burcu ARAS tarafından proje hakkında bilgi verilmiştir.

“Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi” 18 ay süresince yürütülecektir. Proje ile AB SÇD Direktifi ile uyumlu bir şekilde Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği’nin ülkemiz genelinde uygulanması, yaygınlaştırılması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.