Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Sektörel Kılavuzlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, projelerin çevresel etkilerini ve bu etkilere azaltmak için gerekli önlemleri belirlemek üzere geçmişte belirli sektörler için kılavuzlar hazırlamış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED Alanında Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi kapsamında ÇED Yönetmeliği’nde yer alan tüm sektörler için kılavuzlar yerli ve yabancı teknik uzmanlar ve akademisyenler tarafından güncellenmiştir.

Bahsi geçen proje kapsamında, aşağıdaki ana sektörler için kılavuzlar hazırlanmıştır; 

  • Atık ve Kimya
  • Tarım ve Gıda
  • Sanayi
  • Petrol ve Metalik Madenler
  • Agrega ve Doğaltaş
  • Turizm ve Konut
  • Ulaşım ve Kıyı
  • Enerji

Kılavuzların genel amacı, çevresel etki değerlendirme çalışmalarının incelenmesine veya ÇED Raporlarının ve/veya Proje Tanıtım Dosyalarının hazırlanmasına dahil olan ilgili taraflara arazi hazırlık, inşaat, işletme aşamaları ve işletme sonrası dönemi için tesislerden kaynaklı çevresel etkileri ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi vermektir.

Söz konusu kılavuzlar yasal olarak bağlayıcı bir belge olmayıp, sadece tavsiye niteliğindedir.

Akü ve Pil Üretim Tesisleri

Asbest

Atık Yakma Tesisleri

Atıksu Arıtma Tesisleri

Barajlar ve Hidroelektrik Santraller

Demiryolları

Düzenli Depolama Tesisleri

Enerji İletim Hatları

Gübre Üretim Tesisleri

Güneş Enerji Santralleri

Ham Deri İşleme Tesisleri

Havalimanları

Hayvan Kesim Tesisleri

Hayvan Yetiştirme Tesisleri

Hayvansal Yiyecek Üretim Tesisleri

İnorganik Kimya Sektörü

Jeotermal Enerji Santralleri

Karayolları

Madencilik Projeleri

Nükleer Güç Santralleri

Nükleer Yakıt Tesisleri

Organik Kimya Sektörü

Orman Ürünleri ve Selüloz Tesisleri(Kağıt-Karton) Sektörü

Parlayıcı-Patlayıcı Madde Üretimi

Rafineriler

Rüzgar Enerji Santralleri

Sabun ve Deterjan Üretim Tesisleri

Su Aktarma Projeleri

Su Ürünleri İşleme ve Yetiştirme Tesisleri

Su Yolları, Limanlar, Tersaneler

Tarım İlaçları ve Farmasotik Sektörü

Termik Santraller

Toplu Konut ve Alışveriş Merkezleri

Turizm Tesisleri

Çimento Üretimi

Motorlu Taşıt Üretimi

Tekstil

İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri

Lastik Üretim Tesisleri

Atık İşleme Tesisleri

Metal Üretimi

Seramik Tesisleri

Kılavuzların İngilizce versiyonuna ulaşmak için tıklayınız.