Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Hava Kalitesi İstatistikleri Revizyon Politikası

Ülke genelinde; AB uyum sürecinde; 96/62/EC, 99/30/EC, 2000/69/EC,2002/3/EC ve 2004/107/EC direktiflerinin uyumlaştırılması sonucu 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren; Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY) Yönetmeliği esaslarına uygun olarak işletimi gerçekleştirilen 81 ilde Sabit Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonları ve Seyyar Hava Kalitesi Ölçüm araçları ile uluslararası standartlara uygun olarak hava kalitesi ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda hazırlanan, Hava Kalitesi İstatistikleri; 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren; Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY) Yönetmeliği çerçevesinde kirleticilerin sınır değerleri aşıp aşmadığı, hangi kirleticinin hangi sınır değerlere sahip olduğu ve kirleticinin uzun vadede ne kadar azaltılacağı gibi bilgiler yer almaktadır. Ayrıca Marmara, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Erzurum, Diyarbakır ve Samsun Temiz Hava Merkezleri baz alınarak toplam 7 bölge için ayrı ayrı grafikler oluşturularak kullanıcıya sunulmaktadır.

Hava Kalitesi İstatistikleri kapsamında mevcut durumda ve gelecekte ana veya rutin revizyon öngörülmemektedir. Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY) Yönetmeliği ve bu yönetmeliğe bağlı Genelge ve Tebliglerde ileride olabilecek değişikliklere ilişkin kamuoyu bilgilendirilecektir.