Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Tesislerin Çevresel Etkileri

Bu sayfada yer alan kitapçıklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED Alanında Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi kapsamında temel seviyede bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) alanında fikir sahibi olmak isteyenler ve planlanan yatırımların temel çevresel etkileri hakkında bilgilenmek isteyen halk, yatırımcı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile onların temsilcileri temel çevresel etkiler kitapçıklarının hedef kitlesidir.

Hayvan Kesim Tesislerinin Çevresel Etkileri

Büyükbaş Yetiştirme Tesislerinin Çevresel Etkileri

Küçükbaş Yetiştirme Tesislerinin Çevresel Etkileri

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanların Birlikte Yetiştirilmesine İlişkin Çevresel Etkiler

Domuz Besi Tesislerinin Çevresel Etkileri

Kanatlı Yetiştirme Tesislerinin Çevresel Etkileri

Su Ürünleri İşleme ve Yetiştirme Tesislerinin Çevresel Etkileri

Bitkisel Yağ Üretiminin Çevresel Etkileri

Fermantasyon ile Şalgam ve Sirke Üretim Tesislerinin Çevresel Etkileri

Suma Üretim Tesisi ve Alkollü İçecek Üretim Tesislerinin Çevresel Etkileri

Malt Üretim Tesislerinin Çevresel Etkileri

Tütün Fabrikalarının Çevresel Etkileri

Meyve Püresi, Meyve Konsantresi veya Meyve Türevli İçecekler ile Salça Üretilen Tesislerin Çevresel Etkileri

Alkolsüz Gazlı İçecek Üretilen Tesislerin Çevresel Etkileri

Süt İşleme Tesislerinin Çevresel Etkileri

Maya Fabrikalarının Çevresel Etkileri

Şeker Fabrikalarının Çevresel Etkileri

Zeytin İşleme Tesislerinin Çevresel Etkileri

Kürk Hayvanı Yetiştiriciliği Yapan Tesislerin Çevresel Etkileri

Hayvansal Yağların Eritildiği Tesislerin Çevresel Etkileri

Nükleer  Güç  Santralleri  veya  Diğer  Nükleer  Reaktörlerin  Kurulması  veya  Sökümünden Kaynaklı Çevresel Etkiler

Turizm Konaklama Tesislerinin Çevresel Etkileri

Elektrik Enerjisi İletim Hatlarının Çevresel Etkileri

Toplu Konut Projelerinin Çevresel Etkileri

Daimi Kamp ve Karavan Alanları, Temalı Parklar ve Golf Tesislerinin Çevresel Etkileri

Kayak Merkezlerinin Çevresel Etkileri

Arabalar ve Motosikletler için Kalıcı Yarış ve Test Parkurlarının Çevresel Etkileri

Alışveriş Merkezlerinin Çevresel Etkileri

Ham Petrol Rafinerilerinin Çevresel Etkileri

Taşkömürü ve Bitümlü Maddelerin Gazlaştırılması ve Sıvılaştırılması Projelerinin Çevresel Etkileri 

Nükleer Yakıt Tesislerinin Çevresel Etkileri

Asbest Çıkarılması ve Asbest İçeren Ürünleri İşleme veya Dönüştürme Tesislerinin Çevresel Etkileri

Fonksiyonel Olarak Birbirine Bağlı Çeşitli Birimleri Kullanarak Endüstriyel Ölçekte Üretim Yapan Kimya Tesislerinin Çevresel Etkileri (Organik ve İnorganik Kimyasalların Üretimi)

Gübre Üretiminde Kullanılan Entegre Kimyasal Tesislerinin Çevresel Etkileri

Patlayıcı ve/veya Parlayıcı Maddelerin Üretildiği Tesisler ve Depolama Tesislerinin Çevresel Etkileri

Atık Yakma Tesislerinin Çevresel Etkileri

Atık Yağ Geri Kazanım Tesislerinin Çevresel Etkileri

Atık Düzenli Depolama Tesislerinin Çevresel Etkileri

Atık İşleme Faaliyetleri ile ilişkili Çevresel Etkiler

Atık Su Arıtma Tesislerinin Çevresel Etkileri

Petrol, Doğalgaz, Petrokimya ve Kimyasal Maddelerin Depolandığı Tesislerin Çevresel Etkileri

Pil ve/veya Akü Üretim Tesislerinin Çevresel Etkileri

Tarım İlaçlarının Etken Maddelerinin Üretildiği Tesislerin Çevresel Etkileri

Farmasötik Ürünlerin Etken Maddelerinin Üretildiği Tesislerin Çevresel Etkileri

Derin Deniz Deşarjı Projelerinin Çevresel Etkileri

Nükleer  Güç  Santralleri  veya  Diğer  Nükleer  Reaktörlerin  Kurulması  veya  Sökümünden Kaynaklı Çevresel Etkiler

Termik Güç Santralleri ve Elektrik,  Gaz,  Buhar  ve  Sıcak  Su  Elde  Edilmesi  için  Kurulan  Endüstriyel  Tesislerin Çevresel Etkileri

Yeraltı Suyu Çıkarma ve Yeraltı Suyu Depolama Projelerinin Çevresel Etkileri

Su Aktarma Projelerinin Çevresel Etkileri

Baraj ve Göletlerin Çevresel Etkileri

Hidroelektrik Santrallerin Çevresel Etkileri

Rüzgar Enerji Santrallerinin Çevresel Etkileri

Jeotermal Kaynakların Çıkarılması ve Kullanılmasına İlişkin Çevresel Etkiler

Güneş Enerji Santrallerinin Çevresel Etkileri

Demiryollarının Çevresel Etkileri

Havaalanlarının Çevresel Etkileri

Yollar ve Otoyolların Çevresel Etkileri

Su Yolları, Limanlar, Marinalar, Kıyı Çalışmaları, Dip Tarama ve Deniz Çevresinden Edinilen Arazilerin Çevresel Etkileri

Tersanelerin Çevresel Etkileri

Yat veya Teknelerin İmalat, Bakım ve Onarım Hizmetlerinden Birini Yapan Tesislerin Çevresel Etkileri

Gemi Söküm Yerlerinin Çevresel Etkileri

Lojistik Merkezlerin Çevresel Etkileri