Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü

Bakanlığımızca Yetkilendirilen Kişi, Kurum Ve Kuruluşların Tam Kapanma Dönemindeki Çalışmaları Hakkında Duyuru

28 Nisan 2021

Bilindiği üzere; Cumhurbaşkanlığının Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere yönelik 2021/8 nolu genelgesi kapsamında;

Bakanlığımızca yetkilendirilen kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından Çevre Mevzuatı kapsamında İl içinde ve İl dışında faaliyet gösteren tesisler/işletmeler ile ilgili olarak yapılacak olan saha çalışmaları (yer görme, etüd, raporlama, izin ve lisans uygunluğu ve başvurusu, çevre yönetimi ve çevre danışmanlık hizmetleri) ile uygulama faaliyetlerinin (emisyon ve atık su ölçümü, yerinde anlık ölçüm, yerinde analiz, numune alma, atık denetimi, vb.) süresi içerisinde yerine getirilmesi için 81 İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 22.04.2021 tarihli ve E-40270973-951.01.16.04-812186 sayılı yazı ile talimat verilmiştir.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu 27.04.2021 tarihli ve E.89780865-153-7576 sayılı Genelgesi hükümlerine uyulması koşuluyla, Çevre Mevzuatı kapsamında laboratuvarlarda ve sahada yapılması gereken iş ve işlemlerin öncelikle gerçekleştirilmesi esas olup, salgın kapsamında alınan tedbirler nedeniyle meydana gelebilecek gecikmelerde/aksamalarda ülkemiz genelinde 29.04.2021-17.05.2021 tarihlerinde uygulanacak Tam Kapanma döneminde; ilgililer hakkında herhangi bir cezai müeyyide uygulanmayacaktır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır