Agrega ve Doğaltaş Madenciliği Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
24 Aralık 2018

ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün 05.12.2018 tarih ve 14108550-220.99-E.222925 sayılı yazısı ekinde yer alan “Agrega ve Doğaltaş Madenciliği Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” listesi güncellenmiş olup; ulaşmak için tıklayınız.