Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü

2018 Yılı Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık İstatistikleri Bülteni yayınlanmıştır.

18 Mart 2020
2018 Yılı Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık İstatistikleri Bülteni yayınlanmıştır.

2018 yılında 66.478 adet tesis tarafından atık beyanı gerçekleştirilmiştir. Ülkemiz genelinde 1.513.624* ton tehlikeli ve 15.068.633* ton tehlikesiz atık oluştuğu beyan edilmiştir.

Atık Yönetimi Yönetmeliği (AYY) kapsamında yıllık tehlikeli ve tehlikesiz atık beyanları atık üreticileri tarafından, Bakanlığımız Atık Yönetim Uygulaması/Atık Beyan Sistemi (TABS) kullanılarak gerçekleştirilmektedir. TABS’a yapılan beyanlar doğrultusunda Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık İstatistikleri Bülteni hazırlanmaktadır.

2018 yılında toplam tehlikeli atığın %84,99’u geri kazanılmak üzere atık işleme tesislerine, %13,26’sı bertaraf edilmek üzere sterilizasyon, düzenli depolama ve yakma tesislerine gönderilmiştir.

Toplam tehlikesiz atığın %64.70’i geri kazanılmak üzere atık işleme tesislerine, %21.31’i bertaraf edilmek üzere düzenli depolama ve yakma tesislerine gönderilmiştir.

En çok atık oluşumunun imalat sektörü/ana metal sanayine ait olduğu görülmektedir. Bu sektörde yer alan tesislerde 360.824 tehlikeli atık ve 3.185.300 ton tehlikesiz atık oluştuğu beyan edilmiştir. Sıralamada ana metal sanayi sektörünü, tehlikeli atıkta “kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı” sektörü, tehlikesi atık “elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretimi ve dağıtımı” sektöründe faaliyetler takip etmektedir.

* Bu bültenlerde yer alan istatistik ve bilgilere atık listesindeki madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar (01 kodlu) ve belediye atıkları dahil edilmemiştir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır