Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
11-13 Mart 2019 Antalya Eğitim

11-13 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya İli'nde Genel Müdürlüğümüz ve il Müdürlüklerimizin yoğun katılımı ile

"Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ve İthalat ve İhracat İzinleri Uygulamaları" konulu Hizmetiçi Eğitim Programı gerçekleştirilmiştir.

Hizmet İçi Eğitim Programı Sunumları için;

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

Çevre İthalat İhracat İzinleri Uygulamaları

Atıksu Deşarjı Konulu Çevre İzni Uygulamaları

Hava Emisyonu Konulu Çevre İzni Uygulamaları

Endüstriyel Atık Lisansları Uygulamaları ve Değerlendirilmesi

Evsel ve Özel Atık Lisansları Uygulamaları ve Değerlendirilmesi