Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü

.

20 Eylül 2021

A- BAŞVURU ŞARTLARI

1) 30/07/2019 tarih ve 30847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” in 6 ıncı Maddesinin (c) bendinde yer alan fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olup, 12-16 Ekim 2020 tarihleri arasında Bakanlığımızca gerçekleştirilen çevre görevlisi aday eğitimine katılanlar,

2) 2012 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen çevre görevlisi eğitimlerinden herhangi birine katılmış; ancak eğitim sonunda yapılmış sınavdan başarısız olmuş adaylar,

Çevre Görevlisi Sınavına girebileceklerdir.

3) Başvuru şartlarını sağlamayan adayların yapılacak sınavda başarılı olsalar dahi, Bakanlığa elektronik ortamda yapacakları başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

B- SINAV BAŞVURUSU

1) Sınava girecek adaylar, sınav başvurularını 21 Eylül – 29 Eylül 2021 tarihleri arasında http://sausem.sakarya.edu.tr/  internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuru ile ilgili işlemler http://sausem.sakarya.edu.tr, www.csb.gov.tr ve http://ced.csb.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

2) Sınava girecek adaylar, elektronik başvuru öncesinde KDV dahil 170,00 (yüz yetmiş) TL sınav ücretini Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi (SAUSEM) adına kayıtlı Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Adapazarı Şubesinde bulunan TR37 0020 9000 0046 4698 0000 05 İBAN numaralı hesaba, sınav uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında yatıracaklardır.

3) Adaylardan sınav başvurusu esnasında diplomalarını ibraz etmeleri istenmeyecektir. Ancak sınavı başarı ile tamamlayan adayların “Çevre Yönetim Hizmeti Yeterlik Belge” sini almak için Bakanlığa elektronik ortamda başvuruları esnasında diploma sorgulamaları yapılacaktır.

4) Çevre görevlisi sınavını başarı ile tamamlayan adaylar belge başvurularını, https://ecbs.cevre.gov.tr/KullaniciIslemleri/Giris internet adresi üzerinden mobil imza veya elektronik imza ile yapacaklardır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN https://basvuru.sakarya.edu.tr/sinav/cevre-gorevlisi-sinavi-5

LİNK’e TIKLAYINIZ.

 

C- SINAV TARİHİ VE YERİ

17 Ekim 2021, Saat: 10:00’da Ankara’da, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde yapılacaktır.

 

D- SINAV KONULARI

Temel Çevre Eğitimi Konuları

  • Temel Terimler
  • Hava Kirliliği ve Kontrolü
  • Su Kirliliği ve Kontrolü
  • Atıksu Arıtımı/Arıtma Çamuru Kontrolü
  • Atık Yönetimi

 

Çevre Mevzuatı Eğitimi Konuları

Bakanlığımızın Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetki alanına giren konular ile ilgili çevre mevzuatını kapsamaktadır.

20.09.2021 tarihine kadar olan mevzuat esas alınacaktır, bu tarihten sonra ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler dikkate alınmayacaktır.

Bahse konu mevzuatlara;

web sayfalarının sol kısmında yer alan “mevzuat” başlığı altından ulaşılabilmektedir.

E- ÖNEMLİ HUSUSLAR

  • Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7’nci maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.
  • Çevre Görevlisi Sınavında covid-19 ile ilgili gerekli tedbirler (temizlik, maske, mesafe vb.)  alınacaktır.  Sınava katılacak adaylardan, covid-19 virüsüne sahip bir hasta ile temaslı olanlar için sınavın yapılacağı yerde ayrı bir sınava giriş bölümü oluşturulacaktır. Sınavın yapılacağı tarihte herhangi bir idari veya mücbir sebep (covid-19 salgını yasakları vb.) olması durumunda sınav ileri bir tarihte yapılacaktır.
  • Adaylar sınav uygulamasına ve sonuçlara dair itiraz başvuruları için itiraz başına 50 (elli) TL ücreti, Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi (SAUSEM) Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Adapazarı Şubesi TR37 0020 9000 0046 4698 0000 05 İBAN numaralı hesaba yatırarak, alınan banka dekontunu aday işlemleri panelinde bulunan itiraz kısmına yükleyerek itiraz edebileceklerdir.
  • Adayların sınav soru ve cevaplarına dair itiraz başvuruları, soru başı 50 (elli) TL olarak Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi (SAUSEM) Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Adapazarı Şubesi TR37 0020 9000 0046 4698 0000 05 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır. İtirazlar sistem üzerinden alınacaktır. Sistemde oluşturulacak olan itiraz formu eksiksiz olarak doldurulacaktır.

 

F- İLETİŞİM ve DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar;

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

0 (312) 410 1865 - 410 1840

• Sürekli Eğitim ve Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUSEM) için

0 (264) 295 42 20

numaralı telefonlardan ulaşabileceklerdir.

SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır