Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü

.

02 Ağustos 2021

“Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğü Teknik Faaliyet Raporu: 2020”

Hazırlanmış olan kitap, 9 Bölüm ve 15 Ek’ten oluşmaktadır.  Rapor içeriğinde;

  • Kitap Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü hakkında kısa bir bilgilendirmenin olduğu GİRİŞ bölümü ile başlamaktadır.
  • Bölüm 2’de, ÇED Yönetmeliği çerçevesinde 2020 yılı içerisinde Bakanlık merkez ve teşkilatı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilen ÇED kararlarına ilişkin veriler mevcuttur.
  • Bölüm 3’de Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince verilen çevre izni/lisansı belgelerine ilişkin 2020 yılı verileri bulunmaktadır.
  • Bölüm 4’de, 2020 yılı içerisinde Bakanlığımız merkez teşkilatı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından Çevre Kanunu kapsamında gerçekleştirilen çevre denetimi faaliyetleri ile ilgili bilgi ve istatistikî veriler; Bakanlığımız görev alanı içerisinde kalan piyasa gözetimi ve denetimine (PGD) ve egzoz denetimine ilişkin veriler yer almaktadır.
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen çevresel izleme çalışmaları Bölüm 5’de verilmektedir.
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre konusunda işlem yapabilecek kişilerin ve kurum/kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin veriler de bu rapor kapsamında Bölüm 6’da yer almaktadır.
  • 2020 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uluslararası denetçi ağları kapsamında katılım sağlanan toplantı ve faaliyetler, ayrıca ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün görev alanı kapsamında yürütülen proje faaliyetleri ve eğitimler Bölüm 7’de bulunmaktadır.
  • Raporda Bölüm 8’de ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün görevleri (h.bendi) kapsamında çevresel bilgi yönetimine ilişkin yürütülen çalışmalar verilmektedir.
  • Bölüm 9’da ise sonuç ve değerlendirmeler ile tamamlanmaktadır.
  • Raporun Ekler kısmında ise; geçmişten bugüne gerçekleşen ÇED işlemleri, izin ve lisans işlemleri, çevre denetimleri ve uygulanan cezalar vb konularda yıllar bazında daha ayrıntılı veriler yer almaktadır.

“Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğü Teknik Faaliyet Raporu: 2020” Rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:

https://ced.csb.gov.tr/teknik-faaliyet-raporu-i-99482

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır