GFB Başvurularında Gerekli Olan Belgeler

Geçici Faaliyet Belgesi elektronik başvuru dosyasında Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nin

EK-3A: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu ve

EK-3B:Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri'nde belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması zorunludur.

 

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN ORTAK BELGELER

* ÇED Kararı

* Sicil Gazetesi

* Kapasite raporu

* İş Akım Şeması ve Proses Özeti