Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Yönetmelikler

ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR ÇED DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ALTYAPI YATIRIMLARI ÇED VE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Resmi Gazete Tarihi : 08.07.2019 | Sayısı : 30825 (1. Mükerrer)

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 19.04.2019 | Sayısı : 30750

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 14.06.2018 | Sayısı : 30451

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 26.05.2017 | Sayısı : 30077

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 09.02.2016 | Sayısı : 29619

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 
Resmi Gazete Tarihi : 25.11.2014 | Sayısı : 29186

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği  
Resmi Gazete Tarihi : 08.04.2017 | Sayısı : 30032

Resmi Gazete'de yayımlanan ÇED Yönetmelikleri 

 

İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 08.07.2019 | Sayısı : 30825 (1. Mükerrer)

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 21.09.2016 | Sayısı : 29834

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Düzeltme

Resmi Gazete Tarihi : 12.09.2014 | Sayısı : 29117

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 10.09.2014 | Sayısı : 29115

 

YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 28.12.2011 | Sayısı : 28156

 

ÇEVRE YETERLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Çevre Etiketi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 19.10.2018 | Sayısı : 30570

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 30.07.2019 | Sayısı : 30847

 

ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çevre Denetimi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 21.11.2008 | Sayısı : 27061

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 

Resmi Gazete Tarihi : 02.03.2019 | Sayısı : 30702

 

LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Resmi Gazete Tarihi : 08.07.2019 | Sayısı : 30825 (1. Mükerrer)

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği ve Yönetmelik Ekleri

Resmi Gazete Tarihi : 25.12.2013 | Sayısı : 28862