Duyurular

ÇED İstatistikleri kapsamında mevcut durumda ve gelecekte ana veya rutin revizyon öngörülmesinde halinde gerekli duyurular yapılacaktır. Ayrıca Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nde ileride olabilecek değişikliklere ilişkin kamuoyu bilgilendirilecektir.