Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Genelgeler

İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

16.07.2021 tarih ve 2021/16 Sayılı Genelge / Konu: Atık İthalatı İşlemleri 

18.05.2021 tarih ve 2021/9 Sayılı Genelge / Konu: 2020/29 Sayılı Genelge

31.12.2020 tarih ve 2020/29 Sayılı Genelge / Konu: Atık İthalatı 

 

ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

27.08.2021 tarih ve 2021/18 Sayılı Genelge / Konu: Kütle Denge Bildirimleri 

 

ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR ÇED DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ALTYAPI YATIRIMLARI ÇED VE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

08.08.2018 tarih ve 2018/09 Sayılı Genelge / Konu: ÇED Süreçleri Hk.

08.04.2015 tarih ve 2015/03 Sayılı Genelge / Konu: ÇED Yönetmeliği Uygulamaları

25.11.2014 tarih ve 2014/24 Sayılı Genelge / Konu: ÇED Yönetmeliği

2009/7 Sayılı Genelge / Konu: ÇED Yönetmeliği Uygulamaları

 

ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

18.11.2020 tarih ve 2020/25 Sayıı Genelge / Konu: Hava Kirliliğinin Kontrolüne Yönelik Uygulamalar 

24.06.2015 tarih ve 2015/7 Sayılı Genelge / Konu: Genelge

 

LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

02.07.2021 tarih ve 2021/14 Sayılı Genelge / Konu: Marmara Bölgesinde Bulunan Atık Su Artıma Tesislerinin Gerçek Zamanlı İzlenmesi 

24.04.2014 tarih ve 2014/12 Sayılı Genelge / Konu: Sürekli Emisyon Ölçümlerinin Çevrimiçi (Online) İzlenmesi

04.12.2013 tarih ve 2013/40 Sayılı Genelge / Konu: Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi

 

 

11.08.2011 tarih ve 2011/3 Sayılı Genelge / Konu:Genelge ve Talimatlara İlişkin Usul ve Esaslar