Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
İthalat/İhracat İzinleri ile İlgili Bilgi ve Belgeler

İTHALAT

Atık İthalatı

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3) 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/30) 

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi Müracaatında İstenen Belgeler 

Atık Sevkiyatına İlişkin Bilgilendirme Formu

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesine Sahip Firmalar için 3 aylık raporlama formatına ulaşmak için tıklayınız.

Atık İthalatı Genelgesi'ne ulaşmak için tıklayınız. 

Atık İthalatı Gerçekleşme Raporu tıklayınız.

Katı Yakıt İthalatı

İlgili Mevzuat 

-Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/7)

Katı Yakıt İthalat İşlemleri

Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi Başvurularında İstenilen Belgeler  

- Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi Taahhütnamesi 

Katı Yakıt İthalatı Muafiyet Belgesi Başvurularında İstenilen Belgeler 

- Katı Yakıt İthalatı Muafiyet Belgesi Taahhütnamesi 

 

 

Metal Hurda İthalatı

İlgili Mevzuat 

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/23) 

 

Metal Hurda İthalat İşlemleri

- Önemli Duyuru 

- Açıklama ve İstenilen Belgeler 

- Çevre Katkı Payı İzleme Tablosu 

Fatura Bilgi Formu

Metal Hurda İthalatçı Belgesi Alan Firmalar  

 

Pil ve Akümülatörlerin İthalatı

İlgili Mevzuat 

-Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/15)  

Pil ve Akümülatörlerin İthalat İşlemleri
Pil-Akü Çevre Uyum Belgesi (Ön İzin) İçin Yapılacak Müracaatta İstenilen Belgeler 
 

TRANSİT GEÇİŞ

Kullanılmış Lastik Transit Geçiş İzinleri için İstenilen Belgeler 
Fatura Bilgi Formu

 

İHRACAT

Tehlikeli Atık İhracatı

İlgili Mevzuat

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Basel Sözleşmesi

Tehlikeli Atık İhracat İşlemleri

Atıkların Sınır Ötesi Taşınımı Rehber Dokümanı

İstenilen Belgeler

Bildirim formu (Notification document) 

Taşıma Formu (Movement document) 

Taahhütname Örneği
Fatura Bilgi Formu

Kapatma İşlemleri(Tehlikeli Atık İhracatı İzleme Formu) 

 

Tehlikesiz Atık İhracatı

İlgili Mevzuat

Atık Yönetimi Yönetmeliği

 

Tehlikesiz Atık İhracat İşlemleri

Avrupa Birliği ve/veya OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein'a yapılacak ihracatlarda Bakanlığımızca herhangi bir izin ve belge düzenlenmemektedir. İhracat işlemi başlamadan Bakanlığa bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu ülkeler haricindeki ülkelere ihracatında ise ilgili ülkenin yetkili otoritesinden izin alınarak Bakanlığa başvuru yapılır ve Bakanlıktan onay alınır.

İstenilen Belgeler

- İhracat Gerçekleşme Raporu