Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği Mevzuatına göre Düzenli Depolama Sahalarının Denetimi için Rehber Kitap.

“Atıkların Düzenli Depolanması Direktifi Uyarınca Denetim Becerilerinin Güçlendirilmesi Projesi” IMPEL* çalışmalarından biri olarak 2011-2016 yılları arasında yürütülmüş olup, Türkiye 2016 yılında proje çalışmalarına katılmıştır. “Avrupa Birliği Mevzuatına göre Düzenli Depolama Sahalarının Denetimi için Rehber Kitap” bu projenin çıktısı olarak, 2017 yılında IMPEL’in web sayfasında yayımlanmıştır. Söz konusu projenin amaçlarından biri, rehber kitabın katılımcı ülkelerin denetçileri tarafından kullanılmasının sağlanması ve yaygınlaştırılmasıdır.

Rehber kitap, Atıkların Düzenli Depolanması konusundaki AB mevzuatını anlatmakta ve bir çevre denetiminin nasıl yapılacağına dair genel kuralları içermektedir. Atık kabul kriterleri, biyogaz kontrolü, su yönetimi, alt ve üst katmanlar şeklinde ayrılan bölümlerde, katılımcı ülkelerde yapılan çalışmalar da baz alınarak en iyi uygulamalardan bahsedilmekte ve denetimlerde dikkat edilecek hususlar anlatılmaktadır. Rehberin son bölümünde denetimlerde kullanılmak üzere tüm bu bölümleri içeren kapsamlı bir kontrol listesi bulunmaktadır.

Rehber kitap, ülkemizdeki düzenli depolama sahalarının denetimlerinde faydalanılması için çevre denetçilerimizin kullanımına sunulmuştur. 

(*IMPEL, Çevre Kanununun Uygulanması ve Yaptırımı için Avrupa’da çevre otoritelerinin uluslararası birliğidir.  Ülkemizin de üye olduğu IMPEL, tüm AB üye ülkeleri, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, İsviçre, İzlanda ve Norveç de dahil olmak üzere 36 ülkeden 53 üyeye sahiptir. Bakanlığımız 2005 yılından beri IMPEL Ağı’na üyedir ve IMPEL Ağı faaliyetlerine katılmaktadır. )