Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Temel Çevresel Etkiler Kitapçıkları ve Sektörel Kılavuzlar

Aşağıdaki linklerde yer alan dokümanlar 2007TR16IPO001.3.06/SER/42 sözleşme numaralı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ÇED Alanında Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Temel Çevresel Etkiler Kitapçıkları

Sektörel Kılavuzlar