Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Çevre İzin Ve Lisans Uygulamalarına İlişkin Sektörel Kılavuzlar

Sektörel Uygulama Kılavuzları” dizisi; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinatörlüğünde 2020 yılında tamamlanan “Çevre İzin ve Lisans Uygulamasının İyileştirilmesi Projesi” kapsamında hazırlanmıştır.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı, çevre danışmanlık firmaları, çevre görevlileri ve sektör temsilcileri tarafından yürütülen tesis kapsam belirlenmesine yönelik uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla;  Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listeleri revize edilmiş ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup,  bahse konu listelerde yer alan tüm sektör başlıkları için bu kılavuzlar hazırlanmıştır.   İşletmelerin kapsam belirlenmesinin kılavuzlarda yer alan açıklamalar dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

Bu kılavuz, Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde belirtilen ilgili sektör alt maddelerinin tanım, terminoloji, eşik/limit değer açıklamaları, iş süreçleri ile ilgili kısa bilgileri ve her bir ek maddenin kapsamı ve çevresel etkileri ile ilgili bilgi notlarını içermektedir. Kılavuzda, Yönetmelik Ek Maddelerinin sırası takip edilmiştir.

  1. Enerji Endüstrisi Sektörel Uygulama Kılavuzu
  2. Madencilik ve Yapı Malzemleri Endüstrisi Sektörel Uygulama Kılavuzu
  3. Metal Enüstrisi Sektörel Uygulama Kılavuzu
  4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi Sektörel Uygulama Kılavuzu
  5. Yüzey Kaplama Endüstrisi Sektörel Uygulama Kılavuzu
  6. Orman Ürünleri ve Selülöz Tesisleri Sektörel Uygulama Kılavuzu
  7. Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık Sektörel Uygulama Kılavuzu
  8. Atık Yönetimi Sektörel Uygulama Kılavuzu
  9. Maddelerin Depolanması, Doldurma ve Boşaltılması Sektörel Uygulama Kılavuzu
  10. Diğer Tesisler Sektörel Uygulama Kılavuzu