Çevre Denetimi Raporu

Başarılı ve sağlıklı bir çevre yönetimini gerçekleştirmek için çevre koruma politikalarına yönelik sorumluluk kurallarının oluşturulması ve bunlara ilişkin hukuki düzenlemelerin yürürlüğe girmesi, büyük bir gelişme olarak kabul edilmektedir. Bunun bir sonucu olarak, çevre mevzuatının daha etkin uygulanması için sanayi tesislerine verilen izinlere uygunluğun tespiti amacıyla yapılan çevre denetimleri oldukça önemlidir. Çevre Denetimi Raporu’nda çevrealanında gerçekleştirilen denetim faaliyetleri hakkında bilgi verilmekte, bu denetimler sonucunda uygulanan yaptırımlara ilişkin veriler değerlendirilmektedir. Ayrıca ÇED sürecine, Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre İzni/Çevre İzni ve Lisansı Belgesi verilmesine ilişkin veri ve değerlendirmeler, gerçekleştirilen eğitim çalışmaları da rapor içeriğinde bulunmaktadır.

Rapor 2011 yılından itibaren İngilizce olarak da hazırlanmaktadır.