Tebliğler

İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/7) (R.G. 30.12.2017/30286 (2. Mükerrer))

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/23) (R.G. 30.12.2016/29934(Mükerrer))

- Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi (2018/15) (R.G. 30.12.2017/30286 (2. Mükerrer))

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/3) (R.G. 30.12.2017/30286 (2. Mükerrer))

 

LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği (R.G. 22.03.2015/29303) 

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği (R.G. 12.10.2011/28082)

 

ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği (R.G. 24.01.2015/29246)

- Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği (R.G. 04.08.2015/29435)

Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği (R.G. 31.03.2016/29670)

 

YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2018/1) (R.G. 28.12.2017/30284)

 

ÇEVRE YETERLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği (R.G. 17.06.2011/27967)

Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum Ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ (R.G. 12.12.2014/29203)

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ (R.G. 20.03.2015/29301)

Yeterlik Belgesi Tebliği (R.G.18.12.2009/27436)