Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Tebliğler
 

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/2)

Resmi Gazete Tarihi : 13.01.2021 | Sayısı : 31363 

 

İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/7)

Resmi Gazete Tarihi : 31.12.2020 | Sayısı : 31351 (4. Mükerrer) 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/23)

Resmi Gazete Tarihi : 31.12.2020 | Sayısı : 31351 (4. Mükerrer) 

Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi (2021/15)

Resmi Gazete Tarihi : 31.12.2020 | Sayısı : 31351 (4. Mükerrer) 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)

Resmi Gazete Tarihi : 31.12.2020 | Sayısı : 31351 (4. Mükerrer) 

 

ÇEVRE YETERLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği

Resmi Gazete Tarihi : 29.11.2019 | Sayısı : 30963

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği

Resmi Gazete Tarihi : 17.06.2011 | Sayısı : 27967

Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum Ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ

Resmi Gazete Tarihi : 12.12.2014 | Sayısı : 29203

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ

Resmi Gazete Tarihi : 20.03.2015 | Sayısı : 29301

 

ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği

Resmi Gazete Tarihi : 15.08.2020 | Sayısı : 31214

 

LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği

Resmi Gazete Tarihi : 22.03.2015 | Sayısı : 29303

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği

Resmi Gazete Tarihi : 12.10.2011 | Sayısı : 28082