İl Çevre Durum Raporları

Rapor formatı 2013 yılında yenilenmiş olup, (Hava, Su ve Su Kaynakları, Atık, Kimyasalların Yönetimi, Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik, Arazi Kullanımı, ÇED, Çevre İzin ve Lisans İşlemleri, Çevre Denetimleri ve İdari Yaptırım Uygulamaları, Çevre Eğitimleri, İl Bazında Çevresel Göstergeler, İl Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri Araştırma Formu) 11 ana konu başlığı ve bu ana konu başlıkları altında da alt konu başlıkları bulunmaktadır. 

2012 Yılı İl Çevre Durum Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.

2013 Yılı İl Çevre Durum Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.

2014 Yılı İl Çevre Durum Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.

2015 Yılı İl Çevre Durum Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.

2016 Yılı İl Çevre Durum Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.