Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Sık Sorulan Sorular
Bakanlığımız tarafından 2872 Sayılı Çevre Kanununu kapsamında hangi kurum/kuruluşlara yetki devri verilir?
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Belediye Başkanlıklarına yetki devri yapılmaktadır. Gürültü ile ilgili ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı ve trafik denetim ekiplerine de yetki devri yapılarak kara ve deniz araçlarından kaynaklanan gürültü ile ilgili denetimlerin yapılması sağlanmaktadır. Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına, Denizlerde Kurulacak Balık Çiftlikleri konusunda Sahil Güvenlik Komutanlığı’na, Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliği konusunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul, Kocaeli, Mersin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına yetki devri yapılmış durumdadır. Ayrıca Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği kapsamında motorlu taşıtların pul denetimlerini yapmak ve pulu olmayan araçlara 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20 nci Maddesi’ne göre idari yaptırım uygulamak üzere, trafik zabıtalarına yetki devri yapılmıştır.
Yetki devri için başvuru şartları nelerdir?”
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Kapsamında Yetki Devri: A. Yetki devri talebini içeren resmi üst yazı. B. Çevre Denetim Biriminin kurulmuş olduğuna dair Belediye Meclis Kararı. C. Bu birimde gürültü konusunda çalışacak A Tipi sertifika programına katılmış en az 1 adet 4 yıllık ve 1 adet 2 yıllık yüksek okul veya lise mezunu personelin bulunması ve bu birimde çalışanlara ait personel bilgileri. D. Uygun ölçüm ekipmanına sahip olunması. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Yetki Devri: A. Yetki devri talebini içeren resmi üst yazı. B. “Çevre Denetim Birimi” kuruluşuna ait belediye meclis kararı. C. Personel bilgileri (en az lise ve üstü mezun eleman). Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Yetki Devri: A. Yetki devri talebini içeren resmi üst yazı. B. “Çevre Denetim Birimi” kuruluşuna ait belediye meclis kararı. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Yetki Devri: A. Yetki devri talebini içeren resmi üst yazı. B. “Çevre Denetim Birimi” kuruluşuna ait belediye meclis kararı.