Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Sık Sorulan Sorular
Eğitim kampüsü projelerindeki öğrenci yurtları, konut projesi olarak değerlendirilebilir mi?
Hayır, öğrenci yurtları ÇED Yönetmeliği kapsamı dışındadır
Eğitim kampüsü projeleri ve spor kompleksi projeleri ÇED Yönetmeliği kapsamında yer almakta mıdır?
Hayır, 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği kapsamında yer almamaktadır.
Alışveriş merkezi (AVM) projeleri ÇED Yönetmeliği kapsamı dışına çıkarılmış mıdır?
Hayır, kapalı otoparklar dahil 50.000 m2 ve üzeri alana sahip AVM projeleri, ÇED Yönetmeliği’nin Ek-2 Listesi madde-39 kapsamında yer almakta olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından değerlendirilmektedir. İl Müdürlüklerince yapılan incelemede, önemli çevresel etkilere sahip olduğu belirlenen projeler için ÇED Gereklidir Kararı verilmektedir. ÇED Gereklidir Kararı verilen AVM projeleri Bakanlık tarafından ÇED sürecine tabi tutulmaktadır.
Apart otel projelerindeki apart üniteleri, oda sayısı belirlenirken nasıl değerlendirilir?
Bir apart ünite bir oda olarak değerlendirilir.
Teleferik tesisleri ÇED Yönetmeliği'nin Ek-2 Listesi madde 36'da yer alan "Kayak merkezleri, (1.000 m ve üzeri mekanik tesisleri olan)" olarak değerlendirilebilir mi?
Kayak merkezlerinin yanında yer almayan teleferik tesisleri ÇED Yönetmeliği kapsamında yer almamaktadır.
ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir kararı bulunan projelerde, proje sahibi değişmesi durumunda, söz konusu bildirimin hangi merciye yapılacağı sorulmaktadır
25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin 21. Maddesinde, söz konusu bildirimin ilgili valiliğe yapılması hükme bağlanmıştır.
Peynir altı suyundan konsantre peynir altı suyu ve gıda ürünü elde eden tesisler lisansa tabi midir
Gıda üretiminde yan ürün olarak değerlendirilen peynir altı suyu, peynir altı tozu vb. maddelere ilişkin Türk Standartları Enstitüsü'nün yayımlamış olduğu standartlar da (TS 6210 ve TS 11860) dikkate alınarak atık değil yan ürün olarak değerlendirilmektedir. Ancak, Türk Standartları Enstitüsü'nün yayımlamış olduğu standartlara uygun olmayan ve gıda ve benzeri endüstrilerde kullanılmayacak olan atıkların yönetimin sağlanması gerekmektedir.
ÇED Yönetmeliği'nin Ek-1 Listesi Madde-46'da "154 kV (Kilovolt) ve üzeri gerilimde 15 km ve üzeri uzunluktaki elektrik enerjisi iletim hatları" projeleri yer almaktadır. EİH projeleri değerlendirilirken bu maddede belirtilen eşik değerl
Hayır, Yönetmelikte belirtilen her iki eşik değeri de sağlayan EİH projeleri ÇED Yönetmeliği’nin Ek-1 Listesi kapsamında yer almaktadır.
Firmamızda 50 ton kapasiteli yakıt tankı bulunmaktadır. Firmamızca kullanılan yakıt sisteminin değiştirilmesi sonucu, yakıt tankı aktif kullanımdan çıkarılmıştır. Ancak, her ihtimale karşı tankımızda 5 ton yakıt depolanmaktadır. Bu
Hayır.Depolama yapılan tankın kullanılabilir maksimum kapasitesi, tankta depolanan madde için herhangi bir zamanda bulundurulan en yüksek miktar olarak alınır. Bu miktar, bildirimde kullanılacak miktardır.
1. 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanunun 48. Maddesi kapsamında gerçekleştirilecek arama faaliyetleri ÇED Yönetmeliğine tabi midir?
Bahse konu kanunun 48. Maddesinde “….Jeolojik haritalama, jeofizik etüd, sismik, karot, kırıntı ve numune alma ile bunlara yönelik sathi hazırlık işlemleri içeren faaliyetler için çevresel etki değerlendirmesi kararı aranmaz.” hükmü kapsamında tanımlanan yöntemlerle gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerle ilgili ÇED Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına gerek bulunmamakta olup ÇED Yönetmeliği Muafiyetine ilişkin tüm başvuruların Çevrimiçi ÇED süreci yönetim sistemi (e-çed) üzerinden Valiliklerce değerlendirilmesi gerekmektedir.