Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
ÇED Haftalık Toplantı Listesi

İnceleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantıları ertelenmiştir. Açıklama için tıklayınız.