Hizmetiçi Eğitimler

7-9 Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya İlinde Bakanlığımız Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında gerçekleştirilmiş olan "ÇED Uygulamaları ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Eğitimi" sunumlarına ulaşmak için tıklayınız.

Atık-Kimya Şube Müdürlüğü

Tarım-Gıda Şube Müdürlüğü

Sanayi Yatırımları Şube Müdürlüğü

Turizm-Konut Şube Müdürlüğü

Ulaşım-Kıyı Şube Müdürlüğü

ÇED Eğitim ve SÇD Şube Müdürlüğü

Petrol ve Madencilk Şube Müdürlüğü

“İl Çevre Durum Raporlarının Hazırlanması, Atık Yönetim Uygulaması, Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Sistemi (E-ÇED) Uygulamaları" konularındaki Hizmetiçi Eğitim Antalya'da gerçekleştirilmiştir.

13 - 17 Nisan 2015 tarihleri arasında Marmaris'te gerçekleştirilen Hizmetiçi Eğitim sunumlarına ulaşmak için tıklayınız.

2014 Çevre Görevlisi Sınav Başvurusu Duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

04-09 Nisan 2014 tarihleri ve 27 Ekim-02 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya'da yapılan Çevre Görevlisi Aday Eğitimlerine katılan adayların 16 Kasım 2014 tarihinde yapılacak olan Çevre Görevlisi Sınav notlarına güncellenmiş ve son hali olarak aşağıdaki linklerden ulaşabilirler.

Temel Çevre Bilimleri - Çevre Görevlisi Aday Eğitim Notlarına ulaşmak için tıklayınız.
Çevre Mevzuatı - Çevre Görevlisi Aday Eğitim Notlarına ulaşmak için tıklayınız.

27 Ekim-02 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya'da yapılan eğitim sunumlarına ulaşmak için tıklayınız.

ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü; Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar ilinde 28-30.04.2014 tarihlerinde “Çevre Bilgi Sistemleri Uygulamaları ve Çevre Envanteri Eğitimi” düzenlenmiştir. Söz konusu eğitime Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ilgili personeli katılım sağlamıştır.

Firma Bilgi Sistemi, Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) İzleme ve Kontrol Modülü Kullanımı, Atık Taşıma Firma ve Araç Lisans İşlemleri-Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT), Kütle Denge Sistemi Uygulaması (KDS), Bakanlıkça Uygulanan İdari Yaptırımları İzleme Sistemi Uygulaması (e-Denetim), İl Çevre Durum Raporu Çalışmaları, Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Sistemi (e-ÇED) ve Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) Çalışmaları konularında sunumlar yapılmıştır.

Sunumlara ulaşmak için tıklayınız.

Bakanlığımız 2014 Yılı Hizmetiçi Eğitim Programı çerçevesinde; 14-18 Nisan 2014 tarihlerinde Zonguldak'da düzenlenen eğitim sunumlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Çevre İzin ve Lisans Uygulamaları Eğitimi 14-16 Aralık 2013 tarihinde Antalya/Belek’te gerçekleştirildi.

Eğitim sunumlarına ulaşmak için tıklayınız.