Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü

Halkın Katılımı Toplantıları ve İnceleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantıları ertelenmiştir.

20 Mart 2020

Halkın Katılımı Toplantıları ve İnceleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantıları ertelenmiştir.

Bilindiği üzere, tüm dünyada etkili olan Coronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için; Cumhurbaşkanlığı Makamı'nca onaylanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Genelge'ler, Bakanlığımızın 2020/6 sayılı Genelgesi kapsamında bir dizi tedbir ve önlemlerin alındığı, bu kapsamda da ÇED Yönetmeliği'nin 9. Maddesi gereğince yapılması gereken "Halkın Katılımı Toplantıları"nın ve 12. Maddesi gereğince yapılması gereken "İnceleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantıları"nın 18 Mart 2020-10 Nisan 2020 tarihleri arasında (18 Mart ve 10 Nisan dahil) düzenlenmeyeceği hususu Taşra Teşkilatımıza duyurulmuş ve web sayfamızda da yayınlanarak ilgililer bilgilendirilmiştir.

20.03.2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/3 sayılı Genelge'de; "….Ulusal ve Uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin Nisan Ayı sonuna kadar ertelendiği" belirtildiğinden, "Halkın Katılımı Toplantıları" ve "İnceleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantıları" Nisan ayı sonuna kadar iptal edilmiştir.

Yeni toplantı tarihleri ilgililere duyurulacaktır.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır